Zarządzenie w sprawie ograniczenia obsługi klientów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24
03.2020

Od 25 marca 2020 zostaje ograniczona do odwołania bezpośrednia obsługa klientów Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

Zarządzenie Nr 60/2020  Starosty Nowomiejskiego z dnia 24 marca 2020 roku  w sprawie ograniczenia do odwołania bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 34 ust.1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim zarządza się, co następuje:

§ 1
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim ogranicza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów, z wyłączeniem szczególnie uzasadnionych przypadków, które należy uzgodnić telefonicznie z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną do załatwienia sprawy
§ 2
Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
§ 3
Klienci mogą we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim kontaktować się z pracownikami Urzędu: 
1) telefonicznie i mailowo:

§ 4
Klienci mogą kierować korespondencję pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
1) poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /spnml/SkrytkaESP
2) w sprawach związanych z zadaniami Wydziału Geodezji i Nieruchomości dodatkowo za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Nowomiejskiego - https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/
§ 5
Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
§ 6
W lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 3 udostępnia się skrzynki do składania korespondencji kierowanej do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. 
§ 7
Zarządzenie obowiązuje do odwołania.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.