Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 26.02.2020 na temat koronawirusa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
02.2020

W dniu 26 lutego 2020 w Starostwie Powiatowym w godzinach porannych odbyło się na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Ewy Pielak  pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W całości zostało poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji naszego powiatu w związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się również na terenie Europy choroby zakaźnej ludzi - koronawirusa. Pani Pielak poinformowała, że na chwilę obecną na terenie kraju żadnego przypadku nie stwierdzono. 

Pani Pielak poinformowała, że na chwilę obecną na terenie kraju żadnego przypadku nie stwierdzono. Powiedziała, że w wyznaczonych miejscach w szpitalach z oddziałami zakaźnymi przebywa kilka osób, ale na razie u żadnej z nich nie stwierdzono tej choroby, natomiast podkreśliła, że jak co roku sporo osób choruje na grypę, której objawy są podobne. W związku z taką sytuacją ustalono, że przede wszystkim należy cały czas prowadzić akcję informacyjną dla społeczeństwa powiatu, jak postępować w przypadku   podejrzenia tej choroby. W tym celu PPIS prześle niezbędne informacje do jednostek samorządu terytorialnego, aby zostały umieszczone na stronach internetowych urzędów. PPIS już wcześniej w kontaktach bezpośrednich z jednostkami służby zdrowia na terenie powiatu poinformował o wdrożonych w tym zakresie procedurach. Takie informacje zostały również umieszczone na stronie Inspekcji Sanitarnej wraz z numerem telefonu – 606 932 190 dla osób podejrzewających u siebie koronawirusa, które pod żadnym pozorem nie powinni udawać się do miejscowego Szpitala lub lekarza rodzinnego. W takiej sytuacji, jeżeli mogą sami, powinny udać się do Szpitala w Ostródzie własnym środkiem lokomocji lub poczekać na przyjazd specjalnej karetki. Pani Pielak poinformowała również, że w przypadku podejrzeń choroby istotne są zabezpieczenia przed zakażeniem kropelkowym błon śluzowych człowieka. Ustalono, że PZZK będzie na bieżąco informowany o sytuacji i będzie podejmował działania w zależności od jej rozwoju, uwzględniając procedury wdrażane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz administrację rządową, która jest zgodnie z obowiązującymi przepisami głównym decydentem w tym zakresie, dysponując rezerwami państwa jak również odpowiednimi narzędziami prawnymi w zakresie działań związanych z ewentualną epidemią.   

Tekst: ZK