Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2020 roku w ramach otwartego konkursu ofert

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
02.2020

1) Promowanie zdrowego stylu życia :

 • Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie  - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 000,00 zł
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wyjazdy na baseny solankowe - 800,00 zł
 • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Rejs po Jezioraku dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 1 300,00 zł
 • Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” - „Bieg po zdrowie”  - 900,00 zł
 • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik  - „Kto nie tyje, ten dłużej żyje” - Warsztaty kulinarne  -  1 000,00 zł

2) Promowanie tradycji kulturowych

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Festiwal Piosenki Patriotycznej - 500,00 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Przegląd Zespołów „Początek Lata im. Anny Grzywacz” -  500,00 zł
 • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik -„Na ścieżkach historii i tradycji - wspólny marsz po wiedzę o regionach” - 1 900,00 zł
 • Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - VI Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej - 1 000.00 zł
 • Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - VI Festiwal Gwary Ziemi Lubawskiej - 1 300.00 zł
 • Stowarzyszenie Manufaktura Nowomiejska - warsztaty z lokalnymi artystami, rzemieślnikami i twórcami - 800,00 zł

3) Aktywizacja Niepełnosprawnych

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowe Miasto Lubawskie - Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych- 1 000,00 zł
 • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”-  Imprezy integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych - 2 000,00 zł
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Biesiada -  Witamy lato wraz z prelekcją  „Bezpieczny Senior” - 1 000,00 zł

4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu -„I dla ucha i dla ciała łączy się społeczność cała” - 1 500,00 zł
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku - Powiatowa Seniorada - 2 500,00 zł

5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin  - 5 000, 00 zł

6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 3 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - Wypoczynek młodzieży - strzelectwo sportowe - szkolenie strzeleckie - 1 500,00 zł

7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • Automobilklub Nowomiejski - zawody samochodowe Sprint Nawra - 2 000,00 zł
 • Klub Sportowy Drwęca - zajęcia dodatkowe dla grup młodzieżowych w szkoleniu piłki nożnej - 2 000,00 zł
 • Nowomiejski Klub Sportowy - Mittyng im. Marka Kowalskiego - 2 000,00 zł
 • MUKS „Olimpia” – Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Masters w Kickboxingu- 2 000,00 zł

8) Turystyka i krajoznawstwo

 • Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” -„ Głazy, słupy i kamienie :  Młodzieżowe Krajoznawstwo Regionalne”- 1 900,00 zł
 • Stowarzyszenie „Amazonki” - Wyjazd krajoznawczy zwiększający dostępność turystyki dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową - 1 100,00 zł