Konkursy ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2020 roku w ramach otwartego konkursu ofert

1) Promowanie zdrowego stylu życia :

  • Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie  - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 000,00 zł
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wyjazdy na baseny solankowe - 800,00 zł
  • Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Rejs po Jezioraku dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 1 300,00 zł
  • Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” - „Bieg po zdrowie”  - 900,00 zł
  • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik  - „Kto nie tyje, ten dłużej żyje” - Warsztaty kulinarne  -  1 000,00 zł

19
02.2020

Czytaj więcej o: Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2020 roku w ramach otwartego konkursu ofert

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Sprostowanie

W związku z omyłkowym wpisaniem terminu zgłaszania ofert na realizację zadań, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr 41/261/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 grudnia 2019 r. oferty należy składać w terminie do 24.01.2020 r.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie
działań wychowawczo - opiekuńczych – 5 000,00 zł
2. Aktywizacja niepełnosprawnych – 4 000,00 zł
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 4 000,00 zł
4. Promowania zdrowego stylu życia- 5 000,00 zł
5. Promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim - 6 000,00 zł
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży -5 000,00 zł
7. Turystyka i krajoznawstwo – 3 000,00 zł
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 8 000,00 zł

03
01.2020

Czytaj więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu udzielania pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, informuje że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

21
11.2019

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu udzielania pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 511), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust.2, art. 13 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza otwarty  konkurs ofert  na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2020 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

24
10.2019