Jesteś tutaj: Start / Konsultacje

Konsultacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 06 lutego 2020 r.

31
01.2020

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Konsultacje projektu zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 06 lutego 2020 r.

31
01.2020

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

Informacja o konsultacjach

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 28.11.2019.

21
11.2019

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 28.11.2019 r.

21
11.2019

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 28.11.2019.

21
11.2019

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020

Zgodnie z Uchwałą Nr 34/215/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 października 2019 r. w terminie od 28 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r. trwały konsultacje dot. projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” .

13
11.2019

Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020", z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) w terminie od dnia 28 października 2020 r. do dnia 5 listopada 2019 r.

28
10.2019

Czytaj więcej o: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020