Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pomocą środków komunikacji na odległość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

16
03.2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa  w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski wprowadza organizację udzielania porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest

wcześniejsze przesłanie mailem na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego

wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Informacje o rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu: 56/4724220

Wzór wniosku dostępny:
• na stronach internetowych https://www.powiat-nowomiejski.pl/; http://npp.powiat-nowomiejski.info.pl/
• na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: https://bip.powiat-nowomiejski.pl/
• w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

Po przesłaniu do urzędu powiatu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.
Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym numerem telefonu 56/4724236 lub adresem poczty elektronicznej org2@powiat – nowomiejski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Informacja o terminie zawieszenia osobistego udzielania pomocy prawnej

Starosta nowomiejski informuje, że zawieszenie udzielania osobiście nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość obowiązuje od 17 marca 2020 do odwołania.
Przewidywany termin przywrócenia osobistego udzielania pomocy zostanie podany na stronach:
  • na stronach internetowych https://www.powiat-nowomiejski.pl/; http://npp.powiat-nowomiejski.info.pl/
  • na stronie bip starostwa powiatowego w nowym mieście lubawskim: https://bip.powiat-nowomiejski.pl/
  • w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.